Ustav Islamske Republike Iran

Odobreno 1980. - Revidirano 1989. godine

Ustav Islamske Republike Iran, koji je izraz kulturnih, društvenih, političkih i ekonomskih osnova iranskog društva, zasnovan je na principima i normama islama, u skladu sa autentičnim težnjama islamske zajednice. Ova osnovna težnja se manifestovala u prirodi velike islamske revolucije Irana i tokom borbi muslimanskog naroda koji je od početka do pobede izrazio u eksplicitnim i čvrstim sloganima svih društvenih grupa. Sada, u zoru ove velike pobede, naš narod traži potpunu ispunjavanje sa svim svojim snagama.
Sadašnji rad je italijanski prevod Ustava Islamske Republike Iran, kojem prethodi nekoliko uvodnih napomena, koji su na snazi ​​u zemlji nakon popularnog odobrenja nakon referenduma održanog u novembru 15 1979