Ustav Islamske Republike Iran
Ustav Islamske Republike Iran
Originalni naziv: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
Autor:
Predgovor:
Izvorni jezik: perzijski
translator:
Izdavač: Ist. Cult. Rep.Isl. dell, Iran - Rim
Godina izdavanja:
Broj stranica:
ISBN:

rezime
Ustav Islamske Republike Iran, koji je izraz kulturnih, društvenih, političkih i ekonomskih osnova iranskog društva, zasnovan je na principima i normama islama, u skladu sa autentičnim težnjama islamske zajednice. Ova osnovna težnja se manifestovala u prirodi velike islamske revolucije Irana i tokom borbi muslimanskog naroda koji je od početka do pobede izrazio u eksplicitnim i čvrstim sloganima svih društvenih grupa. Sada, u zoru ove velike pobede, naš narod traži potpunu ispunjavanje sa svim svojim snagama.
Sadašnji rad je italijanski prevod Ustava Islamske Republike Iran, kojem prethodi nekoliko uvodnih napomena, koji su na snazi ​​u zemlji nakon popularnog odobrenja nakon referenduma održanog u novembru 15 1979

udio