Hijab (veo) i islamski način

Veo (hidžab),  Studijom o istoriji drevne Perzije ističemo prisustvo dokumenata i tekstova koji potvrđuju upotrebu vela u ženskoj populaciji Irana između drevnih religija i njihove civilizacije. Vrednost i prisustvo vela u Iranu zauzima još konsolidovaniji oblik nakon dolaska Isalma.
Prema zakonima Islamske Republike Iran, sve žene u Iranu i inostranstvu, bez obzira na vere, moraju da poštuju zakonodavstvo koje obavezuje da nosi veo na javnim mestima.

Video Hijab Gallery u Iranu
udio
uncategorized