Obred dammamzani

Obred dammamzani u Bushehru drevni je obred u kojem se koriste alati poput dammam , senj, ashkun, ghember i bugh, zajedno s formiranjem grupa koje su tukle grudi i kazališne predstave poznate kao tazi'eh. Broj damskih igrača "onih koji igraju ashkun" obično je jednak sedam i ritam jednog od njih ide u odnosu na ostale. Uz dammu, svira i senj. U prošlosti su okupljali učesnike oplakivanja i grupe koje su se borile protiv grudi, nakon recitovanja molitve i prigovaranja, ali prije nego što su se tukli po grudima, odvijao se ritual senj i dammâm. Svaki je kvart imao određenu damu koju je koristio u ceremonijama oplakivanja. Dammâm je udaraljki instrument koji se svira štapom napravljenim od grana stabla datulja desnom rukom, a drugom rukom (bez štapa).

udio
uncategorized