Dammamzani obred

U dammâmzani ritual na Bushehr je drevni ritual u kojem koristite alate kao što Dammam, Senj, na ashkun je ghember i Bugh, uz obuku za grupe, koji tuku svoje grudi i pozorišne poznat kao tazi'eh . Broj igrača Dammam "oni koji igraju ashkun" obično iznosi sedam i ritam jednog od njih ide u odnosu na druge. Zajedno sa Dammam, također je igrao Senja. U prošlosti kako bi učesnici zajedno tugovati i grupama koji su tukli svoje grudi, nakon recitovanje molitve i jadikovanja, ali prije nego što je tukao prsa, održan je obred Senja i Dammam. Svaki četvrti je imao nekoliko Dammam koja se koristi u žalosti ceremonija. U Dammam je udaraljke instrument koji se igra sa štapom napravljen od grane drveta datuma desnom rukom, a sa druge strane (bez štapa).

udio