Dammam

Dammam; Perzijski muzički instrument

Dammam je instrument porodice dvostranih membranofona. Sastoji se od cilindra od drveta ili metala obloženog sa obje strane na poseban način. Kože su s tijelima spojene prstenovima (na svakoj se strani nalaze po dva) i niz užadi.

Drvenim štapom igra se desna strana damama, a ruka lijeva. Koristi se u tri veličine i sa tri funkcije s imenima dammam semplice, dammam-e ghambar i dammām-e ashkun.

Upotreba igranja damama je uglavnom rasprostranjena u Bushehr i u Khuzestan. Bushehr obično prati ceremonije žalosti mjesec Moharrama a grupa muzičara ima zadatak da najavi početak obreda sahrane tokom meseci Moharrama, Safara i ponekad Ramadan.

Popularno vjerovanje kaže da broj damama koje se igraju na ovoj ceremoniji mora biti neparan, obično između 7 i 11 ili ponekad i više. Damma prati posuđe i sireve.

Rezultat nastupa grupe dammām svirači je polifonična muzika.

udio
  • 7
    akcije
uncategorized