Ustav Islamske Republike Iran

Odobreno u 1980 - Revidirano u 1989

DIO VIŠE - Vodič ili Vijeće vodiča

Član 107

Nakon Grand Ayatollah Imam Homeini, izvor imitacije u oblasti islamske jurisprudencije (Marja taklid), vrhovni vođa Svjetske islamske revolucije i osnivač Islamske Republike, izabran je Marja i vrhovnog vođe od strane velike većine stanovništva, izbor Vrhovnog vodiča povjeren je Vijeću eksperata čiji članovi biraju ljudi. Vijeće eksperata će započeti odgovarajuće istrage i konsultacije kako bi potvrdilo nadležnost svih islamskih pravnika32a koji imaju zahtjeve utvrđene čl. 5 i 109 sadašnjeg Ustava. Ako prepoznajete jednog od kandidata superiornih prema drugima u jednoj od oblasti islamske jurisprudencije ili politike, ili više sa stanovišta popularnosti ili nekog drugog kapaciteta navedenog u čl. 109, doneti odluku o imenovanju za Vodič. Alternativno, on će izabrati jednog od kandidata i proglasiti njegovo imenovanje kao vodič. Vrhovni lider izabran od strane Vijeća eksperata33 preuzima odgovornost za Wilayat-il-Amr i sve odgovornosti vezane za ovu ulogu. Vrhovni lider je jednak svima prije zakona.

Član 108

Zakon o osnivanju broj i kvalifikacije članova Vijeća eksperata, modaliteta za njihov izbor, sjednica svojih propisa Vijeća, ograničena na prvom periodu aktivnosti, bit će izrađen i odobren od strane većine islamskih članova pravnika prve Vijeće čuvara, a ratifikovano je u Vodiču. Za periode aktivnosti nakon prvog, svaka izmena ili revizija ovog zakona biće u nadležnosti Vijeća eksperata 34.

Član 109

Zahtjevi i kvalifikacije Vrhovnog vodiča su sljedeći: a) naučna kompetencija za izdavanje verskih kazni (fatwa) u bilo kom pitanju islamske jurisprudencije; b) biti pravedan i bogobojajući da vodi Islamsku zajednicu; c) perspektivnost u političkom i socijalnom polju, hrabrost i odgovarajuće administrativne sposobnosti. U prisustvu nekoliko kandidata koji imaju neophodne rekvizite, prioritet ide kandidatu sa najvećom političkom i pravnom perspektivnošću.

Član 110

Prerogativa i dužnosti vrhovnog vođe su seguenti35: 1) utvrđuje opće politike Islamske Republike, nakon konsultacija sa ekspeditivnosti Discernment Vijeće Višeg državnog interesa; 2) da nadgleda pravilno izvršavanje opštih politika države; 3) pozvati referendume; 4) Vrhovni komandant Oružanih snaga; 5) proglašenje stanja rata i mira i mobilizacija oružanih snaga; 6) imenovanja, razrješenja i prihvatanja ostavke sljedeće naknade: a) članovi Islamske pravnika Guardian Vijeća b) Vrhovni Pravosudni organi c) Predsjednik Radio-televizija Islamske Republike) Šef odbrane) Generalni komandir stražara Islamske revolucije f) generalni komandant korpusa oružanih snaga i izvršenje zakona
7) rješavanje relevantnih i kontroverznih pitanja i koordinacija između zakonodavnih, izvršnih i sudskih ovlašćenja; 8) rješavanje relevantnih i kontroverznih pitanja države kroz Savjet za razmatranje višeg interesa države u slučaju da ih ne može riješiti već postojećim rješenjima; 9) potpisom uredbe o formalizaciji izbora predsednika Republike od strane ljudi. Uslovi podobnosti kandidata za Predsjedništvo Republike u skladu sa Ustavom će potvrditi Vijeće staratelja prije samih izbora; za prvi period Predsjedništva potvrdio ih je Vrhovni vodič; 10) opoziv predsjednika Republike, u pogledu nacionalnih interesa, nakon što je Vrhovni sud ima sa svojom presudom proglašen krivim za kršenje njegovih ustavnih dužnosti, ili nakon Islamske Skupština je usvojila deklaraciju njegove političke nesposobnosti u skladu Art. 89; 11) odobrava pomilovanje ili amnestiju prema islamskim kriterijumima, na prijedlog predsjednika sudskog organa. Vrhovni vodič može prenijeti neke svoje ovlasti i odgovornosti na druga lica.

Član 111

U slučaju da se dokaže da Vrhovni vodič nije sposoban da ispuni svoje ustavne dužnosti ili više ne ispunjava jedan od zahteva navedenih u čl. 5 i 109, ili se pojavi da od početka nedostaje neki od potrebnih rekvizita, on će biti razriješen sa funkcije. Zadatak provere i određivanja takve nesposobnosti je odgovornost članova Veća eksperata pomenutih u čl. 108. U slučaju smrti, otkaza ili ostavke Vodiča, stručnjaci imaju dužnost da što pre prevedu i predstavi novi Vrhovni vodič. Čeka imenovanje, Odbor sastavljen od predsjednika Republike, predsjednik sudskog organa i jedan od advokata Vijeća Čuvara bira ekspeditivnosti Discernment Vijeće Višeg državnog interesa, pretpostavimo da privremeno sve dužnosti Vrhovnog Leader i ako je jedan od njih u stanju da ispuni svoju dužnost dokazuje će zamijeniti druga osoba po izboru ekspeditivnosti Discernment Vijeće Višeg državnog interesa, uz saglasnost većine islamskih članova pravnici Guardian Vijeća. privremena vijeća, dužnosti stečena stavu 1, 3, 5 i 10 i bodove "d", "e" i "f" stava 6 čl. 110, djelujući tek nakon pristanka tri četvrtine članova Savjeta za Discernment predmeta interesa Gornja Stato.Nel privremene nesposobnosti za vrhovnog vođe da ispuni svoje dužnosti zbog bolesti ili drugih, privremena vijeća navedenih u ovom članak preuzima odgovornosti i dužnosti Vodiča.

Član 112

To se zove svrsishodnosti Discernment Vijeća interesa države višeg reda od vrhovnog vođe u slučaju da je Guardian Vijeća utvrdio nezakonitost odobrenja islamske Skupštine, kao nije u skladu s islamskim zakonom ili Ustavom, dok je Islamska skupština, u skladu sa interesima države, odbacuje mišljenje Vijeća staratelja. To je također pozvao da se konsultuje poslovanja koje mu je Vrhovni vođa i da obavlja sve dužnosti dodijeljene ovim legge.Tutti članovi Savjeta za Discernment Višeg državnog interesa, a ne trajno, biraju Vodič Suprema Uredbe koje se odnose na Vijeće za proučavanje višeg interesa države određuje sam Savjet i odobri Vrhovni lider.


udio
uncategorized