Takht-e Marmar

Takht-e Marmar (palača mramornog trona)

Mramorni tron ​​- takođe nazvan Takht-e Soleiman (Solomonov tron) - napravljen je sa šezdeset i pet velikih i malih ploča od mermera i oblikovan je kao platforma sa visokim zidovima. Nalazi se u centru glavne lože Palate. Četiri strane prestola počivaju na ramenima cifara izrađenih od šest anđela, tri demona, kao i jedanaest spiralnih stupova. Na stranicama stepenica, ispred lođe, postavljene su dve kipove u obliku lavova. Takht-e Marmar Palace nalazi se u sklopu kompleksa Golestan Palace.

udio
uncategorized