Palata Golestan

Palata Golestan

Palata Golestan ima monumentalni ulaz i ima nekoliko salona koji se danas koriste kao muzej, kao što su dvorana ogledala, dvorana od dijamanata i soba od slonovače. U prijestolnoj sobi, nazvanoj Talar-e Salam, nalazi se čuveni Tron pauna koji je u 1739-u donesen iz Indije Nader Shah kao ratni plen. Ovaj presto ima sedam postolja ukrašenih draguljima i dva koraka; na poleđini se pojavljuje slika zmaja; oko njegovih zidova nalaze se fino obrađeni ukrasni natpisi.

udio
uncategorized