ایزه جهانی کتاب سال ایران

فراخوان جایزه جهانی کتاب سال ایران

دبیرخانه جایزه جهانی كتاب سال ایران, بیست و هشتمین دوره این جایزه را با هدف شناسایی و معرفی كتابهای ارزشمند در دو حوزه مطالعات اسلامی و مطالعات ایرانی, در سه بخش تألیف, ترجمه و تصحیح كه برای نخستین بار طی سال گذشته میلادی (2019) به بان‌های گوناگون در كشورهای مختلف (غیر از ایران) چاپ شده است ، در بهمن‌ماه 1399 برگزار می‌کند.

بر این اساس از تمامی ناشران, پدیدآورندگان و صاحبنظران دعوت می شود, یک نسخه از کتاب مورد نظر خود را برای شرکت در این دوره جایزه, به نشانی دبیرخانه ارسال کنند.

موضوع آثار ارسالی الف ـ مطالعات اسلامی ب ا مطالعات ایرانی

Atrakcije: 31 Atrakcije 1399

Podijelite ovu stranicu sa sljedećim verzijama: 2, prije XNUMX dana

Opis: 66966210

Telefon: 66966218

پست الکترونیک: [Email protected]

ایگاه الکترونیکی: www.bookaward.ir

udio