katran

Tar (Tar); Perzijski muzički instrument

Tār pripada porodici gudačkih instrumenata (hordofoni). Zvučna kutija, drška i glava glavni su dijelovi ovog instrumenta; ona se takođe sastoji od simgir (točka vezanja žica), s mosta, s matice, s kože, s ključeva, s klinova, s žica i s ploča.

Harmonična kutija tāra ima dva zvučnika spojena čiji je otvor prekriven kožom. Ovaj alat ima od 25 do 28 tipke i 6 nizove koji su raspoređeni u tri reda od dva. Uloga tāra u iranskoj instrumentalnoj muzici je značajna, a repertoar ove glazbe razvio se uglavnom zahvaljujući mogućnostima i tehnikama izvođenja pomoću plectruma tāra i setāra.

U posljednjih 150 godina, najznačajniji i najuticajniji iranski muzičari gotovo su uvijek bili tār svirači.udio
uncategorized