Khargushi Caravanserai

Khargushi Caravanserai

Caravanserai khargushi, iz doba safavidskog vladara Shah Abbasa, nalazi se u blizini palude od Gavkhunija (u blizini sela Aqda) duž drevnog ne-prilaznog puta.
Na istočnoj i južnoj obali jezera Ghavkhuni nalazi se pustinjska oblast Khargushi, odakle se caravanserai zove. Zgrada se nalazi na 60 km od Aqda i 120 km od Nodušana.
Karavanserai je sagrađen od kamena i cigle, mernih 80 × 80 metara i mnogi njegovi dijelovi su uništeni.

udio
uncategorized