Karavanserai uz puteve između esfahana i yazda

Caravanserais duž puteva između esfahan i yazd

Od Abarqua u pravcu Esfandaruna (u regiji Esfahan) nalazi se stari karavanski put koji je sada napušten, prelazio samo povremeno kamilnim vozačima koji su nosili ugljen i drvo. Uz ovaj put još uvek postoje tragovi dva drevna karavanseraja.

Il prvi karavanserai Nalazi se na 30 km od sela Tizak i na 42 km od grada Abarqua. Kamena zgrada i gipsani malter mjeri 19 × 19 metar, a svaka strana ima 4 kupole; jedan od lukova na istočnoj strani čini ulaz u karavanserai.

Il drugi karavanserai Nalazi se na 6 km od prve i poznat je kao "rebat Shahneshin". Zgrada, u kamenu, meri 30 × 30 brojila sa visokim zidovima 3 metara; Ulaz je na sjevernoj strani. Karavanserai ima središnju cisternu, tri polu-pokrivene tribune između istočne, južne i zapadne strane i četiri kula na četiri ugla.

U blizini karavanserai je očigledno starija kamena zgrada, koja uključuje tribinu u sredini i prostoriju pokrivenu kamenom kupolom.

udio
uncategorized