Osmanska palača i vizantijski most

Osmanska palača i vizantijski most

Vizantijski most (Rumi most) naziv je okruga i mosta na sjeveru Tehrāna i područja Shemirān (regija Tehrān). Ovaj drevni most, koji datira više od 80 godina, nalazi se na reci Darband.

Kaže se da njegovo ime potiče od mosta u gradu Dezful koji su u doba Sassanida sagradili vizantijski zarobljenici ili je drugi razlog te denominacije možda njegova blizina vrta Turske ambasade (u devetnaestom stoljeću jedan od veleposlanika osmanske vlade sagradile su na ovom području vrt i zgradu koja je postala poznata kao Osmanska palača, u prošlosti je Osmansko carstvo bilo poznato kao Rimsko carstvo Istoka) i prema arhitektonskom stručnjaku još jedan od razloga ove imenovanja se može naći u arhitektonskom žanru zgrade.

udio
uncategorized