Vodopad Khor

Vodopad Khor

termin "Khor" je manji od "Khorshida" koji na perzijskom znači "Sunce". Selo Khor, sa visinom 2800 metara, ima jedinstvenu naturalističku panoramu i nalazi se na zapadnoj padini samita Gandom Chala, na početku puta koji vodi do Chalusa, pre nego što stigne do brane Karaj. . Vodopad Khor je visok oko 60 metara i deo je važnih prirodnih lokaliteta u zemlji.

udio