ایزه جشنواره طراحی ایتالیا به یک هنرمند ایرانی اختصاص یافت

ایزه جشنواره طراحی ایتالیا به محمد علی ودود تعلق یافت

محمدعلی ودود ؛ ه با یک اثر معرق چوب ، در جشنواره بین المللی طراحی ایتالیا شرکت نموده بود ؛ Odaberite "آیرون" این جشنواره را از آن خود ساخت. Pročitajte 124 puta prije هد ودود ، جایزه ""یرون" در این بخش را از آن خود ساخت.

zanati

udio