tanbur

tanbur; Perzijski muzički instrument

Tanbur je instrument porodice gordofona plectrum, sa dugom ručkom i futrolom. Harmonično tijelo ovog instrumenta je u obliku polovine kruške i prekriveno je slojem drveta. Ručka mu je dugačka i ima dvije ili tri metalne žice, 13 ili 14 ključeve, most, žicu i dva ili tri štanca i svira se prstima ruke.

Ovaj je alat rasprostranjen na ogromnom području Azije i Afrike s razlikama u njegovoj strukturi, obliku, veličini, nazivu i načinima izvođenja. Iranski tambur jedini je preostali instrument porodice dotār koji je i dalje rasprostranjen u zapadnom Iranu, na području Kermānshāh i na sjeveru Lorestāna, posebno među Kurdima Yaresān.

U prošlosti se ovaj drevni iranski instrument ponekad svirao za vrijeme brakova, dok je danas ekskluzivni instrument obredne obrede Yaresānske etničke skupine iz koje se smatra svetom. Ovaj instrument na području Gurāna i Karanda poznat je kao tamoirah, na području Sahne kao tamireh, a blizu Lak del Lorestān, a stanovnici Kermānshāh kao tamureh.

Glavni repertoar ovog instrumenta u Kermānshāh regiji uključuje zbirke ritualnih himni i glazbe Majlesi (po sobi).

Ritualna muzika etničke grupe Yaresān uključena je u sveti repertoar.

udio
uncategorized