Ghanun

Ghanun; Perzijski muzički instrument

Ghānun u obliku pravokutnog trapeza dio je hordofilnih instrumenata plectrum s neodređenim zvukom i u njegovoj proizvodnji koriste se drvo, koža, metal, kosti i utroba. Kutija zvuka, tablica iznad kućišta, koža, pardeye gardān (nota prilagodnik) most, klinovi, matica, simgir, ključ za podešavanje i skakač su komponente ovog instrumenta koji se svira dok sjedite s dva prsta kažiprsta desne i lijeve ruke uz pomoć štapića, a njegova najduža strana postavlja se na stol ili na noge u pravac muzičara.

Ghanskiun štap ima dva metalna prstena od srebra, nikla ili mesinga, a proizvodi se spljošten i okrugao srednje mjerne mjere indeksa. Štapovi koji se nalaze unutar prstena napravljeni su od kravljih, jelenih i kozjih rogova.

Ovaj instrument obično ima žice 82 napravljene od crijeva, prekrivene svilom ili najlonom, od kojih je većina u grupama od tri, a u donjem dijelu, pojedinačno ili u parovima, podešeni homofoni.

Uobičajeno zvučno proširenje ghānuna jednako je oko tri i pol oktave.

udio
uncategorized