Dayereh

Dayereh; Perzijski muzički instrument

Daire je dio membranofonskih instrumenata s jednom kožom (otvorena strana) sa tijelom sličnim okviru. Ovaj instrument u raznim dijelovima Irana poznat je po imenima poput dāyre, dārye, dāryeh, deyreh, dāvreh, dyāreh, dab, dap, daf, dezireh, das dāyereh, dāyereh zangi, ghāvvāl, arbuneh, sammā, dyeh itd. dāyereh se sastoji od drvenog okvira u obliku kruga, dio je prekriven kožom, a na unutrašnjoj membrani okvira su prsten, metalne činele, zvona, zvona i metalne kapice su pričvršćeni na različite načine. Daire se uzima jednom rukom i igra se sa dvije.

U nekim oblastima Irana drži se naopako na dvije noge dok sjedi i tako se igra. Daireje rašireni u različitim područjima zemlje razlikuju se po svojoj strukturi više nego išta drugo zbog načina i vrste pričvršćivanja zveketa, prstenova, kapa i zvona koji su spojeni sa unutrašnjom membranom tijela ili okvirom.

Dajare se svira zajedno sa instrumentima koji se koriste u svakom području, obično za vrijeme vjenčanja i praznika.

udio
uncategorized