Setar

Setar; Perzijski muzički instrument

Gudački pleter instrument s određenim zvukom, pripada porodici tanbur i drvo se koristi za tijelo, metal za žice i kost za ukrase. Sastoji se od zvučne kutije, poda iznad sanduka (s rupama za ispuštanje zvuka), mosta, drške, vrha, klinova, navrtke, ključeva, simgir (točka vezanja žice) i četiri metalna kabela različite debljine.

Setar ima dva dijela, futrolu i kvaku. Most je na površini i simgir u krajnjem dijelu kućišta, tako da ako instrument stoji na zemlji, simgir ona je u kontaktu sa zemljom.

Na kraju ručke je vrh na kojem se klinovi ili instrumenti koriste za podešavanje podešavanja. Setar ima 28 friz napravljene od životinjskih unutrašnjosti ili svile. Zvuk mu je osjetljiv, a njegovo produženje zvuka doseže gotovo 3 oktave.

Upotreba setara je rasprostranjena u iranskom muzičkom repertoaru iako se uglavnom koristi kao solo instrument.

udio
uncategorized