Azerbaijan Eastern
EASTERN AZERBAIJAN
Region istočnog Azerbejdžana nalazi se na sjeverozapadu Irana i graniči sa Republikom Azerbayejan, Jermenijom i područjem Nakhjavana. Putem železničke pruge Nakhjavan-Irvan-Tiflis, granični grad Jolfa može se povezati sa crnomorskim lukama u Ukrajini. Regionalni kapital je Tabriz, a među ostalim važnim gradovima možemo pomenuti Maraqeh, Marand, Mianeh, Ahar i Jolfa. Više informacija

Atrakcije


udio
  • 9
    akcije
uncategorized