Tkanje Ojāq-e Qarāqi

Tkanje Ojāq-e Qarāqi

U provinciji Ardabil plemena koja su nastanjivala mogansku ravnicu tkala su ručno tkano platno (u potpunosti od vune) koje se na lokalnom dijalektu nazivalo Ojāq-e Qarāqi ("ognjište Qarāqi"). Razlog za pripisivanje ovo se ime može povezati s činjenicom da se ova tkanina koristila ispred kamina ili ispod grudnjaka radi zaštite tepiha (ili drugih zastora) od iskričavih iskre. Likovi Ojāq-e Qarāqi su geometrijski i konceptualni, a sa stanovišta teksture i konfiguracije, potonji u svakom pogledu pamti jednog Jājima. Ima lokalni posao. Ojāq-e Qarāqi je u stara vremena imao oblik potkove. Danas se, međutim, radi udobnosti, rade na takav način da im daju pravougaoni izgled.
 
SEE ALSO
 
zanati
udio