Slikanje Gol ili morgh (cvijeće i ptice)

Slikanje Gol ili morgh (cvijeće i ptice)

Već milenijumima pre Hristovog rođenja česta je upotreba hlapljivih slika i cveća na radovima kao što su terakota ili murali. Ove slike, u toku islamske ere, došle su do savršenstva i elegancije koje su ranije bile nepoznate. Zahvaljujući tome, Gol ili morgh su uspeli da izdvoje ekskluzivni prostor među različitim umetnostima.
Upravo zbog tog drevnog presedana u nacionalnoj kulturi i umjetnosti, ovaj stil se koristi u svim tradicionalnim umjetničkim granama.
Gol ili morgh, u iranskoj umjetničkoj tradiciji vezanoj za slikarstvo, treba smatrati da pripadaju ogranku minijature.
Umjetnosti kao što su minijatura, tazhib, tash'ir, Gol ili morgh, Gol ili buteh, itd., Povezane su sa disciplinama kao što su kaligrafija i ketabaraj (minijaturni rad na rukopisima).
Reprezentacije ptica i cvijeća, u iranskoj umjetnosti, imaju datiran datum. Prošlost koja ima svoje korene u iranskoj kulturi. Simorgh predstavlja njegov najslavniji i simboličan primjer. Vezan za vegetaciju i njen prosperitet, ova ptica se u islamskoj tradiciji naziva "feniks" i "sin Muru" na pahlavskom jeziku.
Prve reprezentacije ptica i ptica na rukopisima moraju se uzdignuti u period koji se u istoriografiji iranske umjetnosti u islamskoj eri naziva Maktab-e Baghdād ("Škola Baghdada").

SEE ALSO

zanati

udio