Sermeh duzi (Vezenje Sermeh)

Sermeh duzi (Vezenje Sermeh)

Duzi Sermeh predstavlja jedno od tradicionalnih iranskih veza, a izrađen je metalnom pređom pod nazivom Sermeh. U Sermeh duzi koriste se tkanine poput Termeh, baršuna ili platna. U stara vremena Sermeh je bio elastična pređa od zlata, srebra ili legura koja je bila omotana - u obliku kvadrata ili pravokutnika - oko svilene pređe. Danas se, međutim, koristi u opružnom obliku. U prošlosti je Sermeh duzi smatran pukom veličanstvenom umjetnošću čiji je vrh predstavljen vezenim natpisima na platnu kojim pokriva Ka'bu. Na ovom drapiju prišiti su stihovi Kur'ana, u raznim islamskim pravopisima, putem sermeha. Danas se najvažniji izrazi umjetnosti Sermeh duzi mogu naći u stolnjacima, rutakhtijama, sajjādeh i jānamāzu (obje molitvene prostirke), koricama Korana i na slikama pronađenim u Bāzār-u. Općenito, ova roba proizvodi se u gradovima Esfahān, Kāshān, Tehrān i Yazd.
SEE ALSO
zanati
udio