Sang tarāshi (graviranje tradicionalnog kamena)
Sang tarāshi (graviranje tradicionalnog kamena)
Sang tarāshi, s proizvodnjom lovačke opreme i zaboravnih alata koje se koriste u svakodnevnom životu, poznavao je svoje početke u Iranu stoljećima prije Kristova rođenja, sve dok nije dostigao vrhunac sjaja i razvoj s izgradnjom povijesnih građevina i arheoloških djela od ogromne važnosti. Među njima možemo spomenuti zgrade akhemenijskog razdoblja i djela kamenjara sasanskog doba. Slikovit primjer ove umjetnosti u doba Aheemenida je Takte džemšid (Persepolis). Danas u Iranu postoje dva glavna središta Sang tarāshija: Qom i Ma-shhad. Umjetnici Mashhada koriste kamenje poput mramora i bazalta, dok Qomovi umjetnici koriste alabaster. Također treba imati na umu da se u incidentima oba grada - pored raznih spomenutih vrsta kamena - koriste i drugi materijali poput gipsa, ljepila, boja i poliranja. Tipični bijeli Qom proizvodi su svijećnjaci, vaze, pladanj, zdjele, tanjiri, noćne baze, slike, vrči, statue različitih oblika i veličina. U Mešadu se, pored nekih gore navedenih proizvoda, proizvode i krigle, čaše, dizi i minobacači. Ova umjetnost se koristi i za izradu nadgrobnih ploča, kao i za dekoracija nekih dijelova džamija i zgrada.
SEE ALSO
zanati
udio