Radif; perzijske muzike

Radif; perzijske muzike

Objavljeno u 2009 na UNESCO-vom popisu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva

Radif iranske muzike je tradicionalni repertoar iranske klasične muzike koji predstavlja suštinu perzijske muzičke kulture. Više od 250 melodičnih jedinica, koje se zovu gushe, raspoređene su u ciklusima, s modalnim slojem ispod koji pruža pozadinu na kojoj su fiksirani razni melodični motivi. Iako se glavna praksa tradicionalne iranske muzike odvija improvizacijom raspoloženja izvođača i kao reakcija na publiku, muzičari provode godine učeći da savladaju radif i njegove nijanse u raznim muzičkim instrumentima za svoje nastupe i kompozicija. Radif može biti vokalni ili instrumentalni, izvodi se na različitim instrumentima sa različitim tehnikama sviranja, uključujući tār i setār lutnje s dugim vratom, kao i li santur (pripada porodici Zither na brodu. To je udarni gudački instrument, sviran pomoću dvije palice), kamānche šiljata violina i ney (to je flauta "jednostavnog usta", napravljena od ispražnjenog bačva, otvorena na oba kraja). Prenesena od učitelja do učenika usmenim predavanjem, radif utjelovljuje i estetsku praksu i filozofiju perzijske muzičke kulture. Učenje radikala proteže se barem na desetljeću osobne pobožnosti tijekom koje učenici pamte radikalni repertoar i uključuju se u muzički asketizam namijenjen otvaranju vrata duhovnosti. Ovo bogato blago smješteno je u srcu iranske muzike i odražava kulturni i nacionalni identitet iranskog naroda.

SEE ALSO

udio