Tradicionalni ples Āfar

Tradicionalni ples "Afar" je jedna od najvažnijih plesove Torbat-e Jam u Khorasan Razavi regiji koja se zasniva na dvije teme, poljoprivrede i tepih tkanja i izvodi se u grupama, a samo muškarci.
Ovaj ples sa stanovišta posebnih osobina svoje oblasti odražava tačku gledišta, kulturu, duhovnost i način života ljudi područja Torbat-e Jām i pod uticajem misli drevnog Irana i Zoroastrijska uverenja.
"Afar-a Keshavarzi" seje žito od početka do žetve proizvoda i pečenje kruha, zahvalnosti i radosti za prikupljanje dobar proizvod i 'Qali BAFI Afar "je uzgoj ovaca i prikupljanje vune, predenje, boja konca, tekstura i prodaju ga.
Vrijeme potrebno za obavljanje dell'āfar počev od 15 20 minuta i obično se odvija u poljima za vrijeme žetve pšenice, u dvorištu kuće kada postoji svadbi i obrezivanje, kao i na trgu koji je mesto gde se brojne ulice približavaju.
Alate i objekata potrebnih za obavljanje ovog rituala su: tradicionalnu haljinu Torbat-e Jam ljudi, rog, bubanj, a neki sudovi šumu, ponekad postoje dramatične pokrete s pokretima ruku i ne morate drvo.

udio
uncategorized