Ritual saghaii

Jedan od najstarijih običaja obreda žalosti u Iranu, koji se nastavlja danas na dan Tsusua i šure Hoseina, je saghaii obred (osvetljen: onaj koji nudi piće) stanovnika Hamedana. Ovom prilikom muškarci se oblače u crno i sa šalicom u rukama i odjećom prekrivenom blatom, na ulicama izražavaju bol. Učesnici u obredu su nekoliko grupa demonstranata koji još uvijek nose odjeću za žalovanje i recitiraju zehr. Na dan šura ispunjavaju zdjele i posebne posude koje koriste derviši, simbol boce vode brata imama Hoseina, sa crvenim jabukama koje su ponude onih koji su tražili i čije su želje bile ispunjene. Među ostalim običajima u noći pred Tsusu postoji onaj koji se u čast Abbovog (A) hleba i jogurta nudi u dobrotvorne svrhe, a ujutro u Ašuru u čast Ali Asghar (A) se distribuira toplo mleko.

udio
uncategorized