Chaghu chaghu ritual

Ritem chaghhu jedan je od poznatih i drevnih obreda u gradu Sâmn u regiji Chahârmahâl i Bakhtiâri za ceremonije žalosti u mjesecu Moharramu. U ovom ritualu koji je star više od dva vijeka, ljudi iz 21 noći Ašure idu ujutro u tekije, džamije i Hossenyehe te sa 2-a uz zvuk flaute, činele, bubnja i sl. recitirajući pojedine stihove i redajući se udarajući štapom ili kamenom, ide se ulicama. Ta se ceremonija nastavlja do poziva na jutarnju molitvu. Jedno od značenja ovog običaja prisjeća se noći Ašure Imama Hosseina (A), koji je svojim drugovima rekao: "Ko ne želi ostati, iskorištava tamu noći da ode." Zatim je zatražio od svojih sinova da pobije zajedno dva komada kamena, tako da ih zvuk kopita konja onih koji su napustili Karbalu nije postidio. " Očito su se o tome pričale i druge priče. Obred čarapa u ovom gradu poznat je do te mjere da je iz oblasti Ahváz, Esfahan, Tehrân i gradovi regije Chahârmahâl i Bakhtijri u 2 ujutro dolaze da vam pomognu.

udio
uncategorized