Rite ahu ahu

Obred ahu ahu

Tradicionalni obred "AHU AHU" odvija se u selu "Khurhe" u Markazi regiji sredinom noći ramazana, poklapa sa godišnjice rođenja imama Hasana Mojtaba (A).
U ovom ritualu, djece i tinejdžera u selu u grupama od nekoliko ljudi idu u kuće ljudi i pjevaju narodne pjesme. Oni se okrenu mlađem sinu porodice, jedan od mladih peva pesmu u njegovo ime, a ostatak grupe ponavlja ahu ahu. Na kraju pjesme, odnosno vlasnik kuće obično najmlađi sin porodice grupa uzima malo 'sušenog voća, slatkiša, novca i slatkiša.
Ako vlasnik kasnije zakasni sušeno voće, pomenutu pesmu peva lider grupe u istom prethodnom režimu. U ovoj noći sve porodice čekaju da razne grupe udaraju na svoja vrata.
Značenje ovog obreda je zapravo neka vrsta zahvalnosti i želja za rođivanje Imam Hassan Mojtaba (A).

udio
uncategorized