Praksa destilacije ruža

Praksa destilacije ruže je drevna obred 1000 godina u Iranu i zanimljivo vidjeti u onome što se može smatrati poreklo proizvodnje vode ruža u svijetu. To se održava svake godine od sredine mjeseca Ordibehesht u gradovima i selima, kao što su Kašana, Qamsar, Meimand, Nyāsar, Van, SAR, Sadeh, Vadghān, Lāiznegān, Darab, Mehriz, Barzak, Azvār, Lalezar Bardsir, Sháhmírzád, Damghan , Vāmrazān, Dudāngeh itd ..
Da bi pripremili ružičastu vodu, koristimo crvenu ruzu Damaska, čiju kolekciju prati poseban verski obred; oni koji ga shvate, čim čuju ime ovog cveta, šalju molitve proroku Mohamedu (S) i njegovoj porodici.
Qamsar je podigao vodu sa kvalitativne tačke gledišta smatra se najboljim na svetu. Što se tiče stepena čistoće, podeljeno je na nekoliko grupa: teška ruža (prvi stepen), svetla ruža (drugi stepen), ruža čini vodu, ruža ako āteshe (tri cvijeće) vodu ruža pas ab i zir atri. Iranska ružna voda, pored prehrambene, farmaceutske i kozmetičke upotrebe, takođe je važna sa religioznog stanovišta i koristi se za parfem religioznih sredina, a takođe i za pranje Kaabe u Meki.

udio
uncategorized