Komercijalna misija u Iranu

Islamska Republika je među prvim svetskim ekonomijama 20-a (druga na Bliskom istoku), sa karakteristikama koje ga projektuju prema postepenom procesu modernizacije. Demografski sastav stanovništva, visok nivo pismenosti i obrazovanja (tržište od samo 80 miliona stanovnika od kojih je više od 60% u 30 godini), strateški geografski položaj (raskrsnica između Istoka i Zapada), obilje prirodnih resursa (četvrti najveći svjetski proizvođač nafte i drugo za rezerve prirodnog gasa) i prisustvo dovoljno razvijene mreže infrastrukture, transporta i telekomunikacija su pozitivni faktori od velikog interesa za italijanske kompanije.

Tokom misije, više od 70-ovih poslovnih sastanaka sa odabranim iranskim partnerima obavili su kompanije koje su učestvovale, a povratne informacije od kompanija koje su učestvovale su bile veoma pozitivne (L'Adige).

udio