Kovčeg spasa

Izložba radova Hassana Rouholamina.

Islamsko udruženje Imam Mahdi u saradnji sa Kulturnim institutom Irana u Rimu predstavlja umjetničku izložbu neobjavljenih djela iranskog umjetnika Hassana Rouholamina.

“Islam e Cristianesimo: la Passione di Ashura”

Sono cinque opere che commemorano il martirio dell’Imam al-Husayn ibn Ali e di 72 suoi seguaci ad opera delle truppe del califfo omayyade Yazid. La strage avvenne il 10 del mese di muharram dell’anno 40 dell’Egira.

Izložba će biti otvorena u subotu, 28 septembra u 17,00-u.

U: Kulturno udruženje imama Mahdija

Rim, Via Norcia, 12


SEE ALSO

Muharram, tradicija i obredi

udio
  • 43
    akcije