Kovčeg spasa

Izložba radova Hassana Rouholamina.

Islamsko udruženje Imam Mahdi u saradnji sa Kulturnim institutom Irana u Rimu predstavlja umjetničku izložbu neobjavljenih djela iranskog umjetnika Hassana Rouholamina.

"Islam i hrišćanstvo: strast Ašura"

Oni su pet djela koja obilježavaju mučeništvo imama al-Husayn ibn Alija i 72-ovih sljedbenika trupa umayyadskog halifa Yazida. Masakr se dogodio na 10-u mjeseca muharrama godine 40 hidžre.

Izložba će biti otvorena u subotu, 28 septembra u 17,00-u.

U: Kulturno udruženje imama Mahdija

Rim, Via Norcia, 12

SEE ALSO

Muharram, tradicija i obredi

udio
  • 47
    akcije