تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی مجموعه داستان ترس و لرز غلامحسین ساعدی

مجموعه داستان "ترس و لرز" اثر غلامحسین ساعدی (1364 - 1314) Felicetta Ferraro (Felicetta Ferraro) Nastaviti čitanje

Nastavi čitati...
Nova odjeća vrapca
Nova odjeća vrapca
Originalni naziv: لباس عید گنجشك
Autor: Mustafa Rahman-Doust
Predgovor:
Izvorni jezik: perzijski
Prevodilac: Bianca Maria Filippini
Izdavač: Il Cerchio
Godina izdavanja: 2018
Broj stranica: 24
ISBN: 9788884745071
rezime
Drevna moralizirajuća perzijska bajka Nastaviti čitanje
Nastavi čitati...
Civilizacija Irana
Civilizacija Irana
Originalni naziv: تمدن ایران. ته ، حال و آینده
Autor: various
Predgovor: Akbar Ghowli / Adriano V. Rossi
Izvorni jezik: engleski
translator:
Izdavač: ISMEO / MNAOR / Ist. kulturni amb. IR Irana
Godina izdavanja: 2018
Broj stranica: 414
ISBN: 9788866871354
rezime
rezime

Nastavi čitati...
Put u smeru 270 °
Put u smeru 270 °
Originalni naziv: سفر به گرای 270 درجه
Autor: Ahmad Dehqān
Predgovor: Simone Cristoforetti
Izvorni jezik: perzijski
Prevodilac: Michele Marelli
Izdavač: Mimesis / Jouvence
Godina izdavanja: 2018
Broj stranica: 276
ISBN: ISBN
rezime
Iran. U jednom Nastaviti čitanje
Nastavi čitati...
Ummu'l-Kitab
Ummu'l-Kitab
Originalni naziv: ام الکتاب
Autor: Ananimo
Predgovor: Farhad Daftary
Izvorni jezik: perzijski
Prevodilac: P. Filippani-Ronconi (urednik)
Izdavač: IRFAN EDIZIONI
Godina izdavanja: 2016
Broj stranica: 374
ISBN: 8897278434

rezime
Predložena je ova studija, prvo Nastaviti čitanje

Nastavi čitati...
Ezoterični quatrains
Ezoterični četvorci - Ediz. bilingvalni
Originalni naslov: رباعیات رازورزانه ، گزیده ای از رباعیات ابوسعید ابولخیر
Autor: Abu Said Shaykh Abul-Khayr
Predgovor: Akbar Gholi
Izvorni jezik: perzijski
Prevodilac: E. Borghei
Izdavač: Irfan Edizioni
Godina izdavanja: 2016
Broj stranica: 80 Nastaviti čitanje
Nastavi čitati...
Homay i Homayun
Homay i Homayun, roman ljubavi i avanture u srednjovjekovnoj Persiji
Originalni naziv: همای همایون
Autor: Khwaju Kermani
Predgovor: Johann Christoph Bürgel
Izvorni jezik: perzijski
Prevodilac: Nahid Norozi
Izdavač: Mimesis
Godina izdavanja: 2017
Broj stranica: 398
ISBN: 8857537358ISBN-13 Nastaviti čitanje
Nastavi čitati...
Čovek i njegova sudbina
Čovek i njegova sudbina
Originalni naziv: انسان و سرنوشت
Autor: Motahhari Morteza
Predgovor: Akbar Gholi
Izvorni jezik: perzijski
Prevodilac: Annarita Guarnieri
Izdavač: Il Cerchio
Godina izdavanja: 2017
Broj stranica: 96
ISBN: 9788884744999

rezime
Ovaj rad izlaže koncept Nastaviti čitanje

Nastavi čitati...
Gnoza i sufizam
Gnoza i sufizam
Originalni naziv: عرفان و تصوف
Autor: Mutahhari M
Predgovor:
Izvorni jezik:
Prevodilac: AHPalazzi
Izdavač: Atanor Ed
Godina izdavanja: 1992
Broj stranica: 197
ISBN: 8871690516
rezime

...


Nastavi čitati...
Humor i vera
Humor i vera
Originalni naziv: انسان و ایمان
Autor: Mutahhari M
Predgovor:
Izvorni jezik:
Prevodilac: C. Gasparini
Izdavač: Mancosu
Godina izdavanja: 1995
Broj stranica:
ISBN:
rezime
...

Nastavi čitati...
Jedinstvena vizija sveta
Jedinstvena vizija sveta
Originalni naziv: جهانبینی توحیدی
Autor: Mutahhari M
Predgovor:
Izvorni jezik: perzijski
Prevodilac: B. Shafi i M. Cinquepalmi
Izdavač: Semar
Godina izdavanja: 1998
Broj stranica: 98
ISBN: 8877780711

rezime
Jasan prikaz tih Nastaviti čitanje

Nastavi čitati...
Ustav Islamske Republike Iran
Ustav Islamske Republike Iran
Originalni naziv: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
Autor:
Predgovor:
Izvorni jezik: perzijski
translator:
Izdavač: Ist. Cult. Rep.Isl. dell, Iran - Rim
Godina izdavanja:
Broj stranica:
ISBN:

rezime
Ustav Islamske Republike Nastaviti čitanje

Nastavi čitati...