Umjetnost obrade i sviranja s Kamantcheh / kamancha, poklonjenim muzičkim instrumentom.

Umjetnost obrade i sviranja s Kamantcheh / kamancha, poklonjenim muzičkim instrumentom.

Uvršten 2017. na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva

Kamantcheh / Kamancha (mali pramac), gudački gudački instrument, postoji već više od 1.000 godina. U Islamskoj Republici Iran i Azerbejdžanu važan je instrument klasične i folklorne muzike, a u glavnim muzičkim nastupima u raznim društvenim i kulturnim prilikama ovaj je instrument dio instrumenata koji nikad ne propadaju. Savremeni muzičari uglavnom koriste četveronožni Kamantcheh / Kamancha koji sadrži trup i luk napravljen konjskim dlakama, a muzičari izvode pojedinačno i kao deo orkestra. Kamantcheh / Kamancha je osnovno sredstvo perzijske muzičke kulture i, iako izrada instrumenta predstavlja direktan izvor prihoda, umjetnici također umjetnost doživljavaju kao snažni dio nematerijalne kulturne baštine svojih zajednica. Umjetnici kroz svoju muziku prenose mnoge teme, od mitoloških do gnostičkih. Danas se znanje o izvođenju i izgradnji Kamantche / Kamancha prenosi i unutar porodica i u institucijama koje podržavaju države i u muzičkim školama. Znanje o važnosti muzike u promociji kulturnog identiteta prenosi se s generacije na generaciju u svim slojevima društva u zemlji.

SEE ALSO
udio