Ustav Islamske Republike Iran

Odobreno u 1980 - Revidirano u 1989

DEO DEO - Jezik, pisanje, kalendar, zastava

Član 15

Službeni jezik i pisanje ljudi Irana je Farsi10. Države korespondencija, dokumenata i službenih tekstova i udžbenicima trebaju biti pisani na tom jeziku: međutim, korištenje lokalnih ili plemenskih jezika je dozvoljeno pored farsi, u štampi i drugih masovnih medija, a dozvoljena učenje odgovarajućih književnosti u školama.

Član 16

Od arapski je jezik Kur'ana, nauke i islamska učenja, a od persijske književnosti se temeljito pod uticajem tog jezika, njegove nastava se mora dati u svim klasama iu svim oblastima studija do kraja Osnovna škola do kraja srednje škole.

Član 17

Godišnji zvanični kalendar zemlje izračunava se od emigracije Proroka islama iz Mecca11-a. I solarni kalendar i lunarni kalendar su dozvoljeni12, međutim državni uredi će koristiti solarni kalendar. Službeni praznik nedelje je petak.

Član 18

Zvanična zastava Irana je zelena, bijela i crvena sa grbom Islamske Republike i natpisom "Allah'u Akbar" 13.


udio
uncategorized