Divan Šamovi Tabrizi
Divan Šamovi Tabrizi
Originalni naziv: دیوان شمس تبریزی
Autor: Jalal al Din Rumi
Predgovor:
Izvorni jezik: perzijski
Prevodilac: uredio I. Anvar
Izdavač: SEMAR
Godina izdavanja: 2010
Broj stranica: 146
ISBN: 8877780940
rezime
Ovaj naslov Nastaviti čitanje
Nastavi čitati...
Sadr al-Dīn al-Shīrāzī
Sadr al-Dīn al-Shīrāzī - Knjiga prodora
Originalni naziv:
Autor:
Predgovor: Hossein Ghafari
Izvorni jezik: arapski
Prevodilac: BARTOLOMEO PIRONE
Izdavač: Italijanski institut za filozofske studije u Napulju
Godina izdavanja: 2010
Broj stranica: 210
ISBN: 0978-88-89946-02-2

rezime
Il Nastaviti čitanje

Nastavi čitati...
Nepoznata gnostika dvadesetog veka
Nepoznata gnostika 20. veka - formacija i radovi imama homejnija
Originalni naziv:
Autor: Yahya C. Bonaud
Predgovor:
Izvorni jezik:
Prevodilac: E. Tabano
Izdavač: Il Cerchio
Godina izdavanja: 2010
Broj stranica: 188
ISBN: 8884742366

rezime
Tekst Nastaviti čitanje

Nastavi čitati...
Ugovor o pravima
Ugovor o pravima - Risalat al-huquq
Originalni naziv: (رساله حقوق امام سجاد (ع
Autor: al-Abidin Zayn
Predgovor: William C. Chittick
Izvorni jezik:
Prevodilac: F. Donati
Izdavač: Irfan Editori
Godina izdavanja: 2010
Broj stranica: 64
ISBN: 8890296690

rezime
iako Nastaviti čitanje

Nastavi čitati...
Islam i ženu
Islam i ženu
Originalni naziv: اسلام و زن
Autor: Fariba Alasvand
Predgovor:
Izvorni jezik: perzijski
Prevodilac: Amani Hamedani
Izdavač: Irfan Edizioni
Godina izdavanja: 2010
Broj stranica: 96
ISBN: 8890296682
rezime
Pitanje prava i Nastaviti čitanje
Nastavi čitati...
Prorok Muhamed
Poslanik Muhammad - Život i učenje posljednjeg Božjeg glasnika
Originalni naziv:
Autor: Allamah Sayyid Saeed Akhtar Rizvi
Predgovor:
Izvorni jezik:
Prevodilac: GM Aiello
Izdavač: Irfan Edizioni
Godina izdavanja: 2010
Broj stranica: 176
ISBN: 9788890296666

rezime

....


Nastavi čitati...