هشت i نیم کلیپ نمایشی

انتشار کلیپ نمایشی نت های فقدان

دانیال خیری خواه (بازیگر) و علی شمس (کارگردان) از ایران و Nicola Pianzola (بازیگر) و Anna Dora Dorno (کارگردان) از ایتالیا, در قالب همکاری از راه دور, با حمایت سفارت ایتالیا در تهران, و شرکت Nastaviti čitanje

Nastavi čitati...
رح هشت و نیم کلیپ نمایشی

همکاری هنرمندان ایرانی i ایتالیایی در طرح هشت i نیم کلیپ نمایشی

دانیال خیری خواه (بازیگر) i علی شمس (کارگردان) i Nicola Pianzola (بازیگر) i Anna Dora Dorno (بارگرادان) از ار الل ال ال ال Nastaviti čitanje

Nastavi čitati...