رح هشت و نیم کلیپ نمایشی

همکاری هنرمندان ایرانی i ایتالیایی در طرح هشت i نیم کلیپ نمایشی

دانیال خیری خواه (بازیگر) i علی شمس (کارگردان) i Nicola Pianzola (بازیگر) i Anna Dora Dorno (بارگرادان) از ار الل ال ال ال Nastaviti čitanje

Nastavi čitati...