یام خداحافظی رایزن فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا

مراهان گرامی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

به همگی شما ، از این فاصله ی ناگزیر ، درود می‌فرستم.

     نمی‌دانم ؛ از کجا ،ی 4ی XNUMX سال گذشته ؛ که سومین حضور خود در ایتالیا ؛ به عنوان رایزن فرهنگی را تجربه Nastaviti čitanje

Nastavi čitati...