Pasargadae

Pasargade (Mauzolej Ćiro Il Grande)

Uz put koji se spaja Esfahan u Širazu, u ravnici Morghab, nalazi se mauzolej Kira Velikog. Zgrada mauzoleja sadrži četverokutnu sobu koja se nalazi iznad podijuma sa šest nivoa. Zgrada je izgrađena blokovima od bijelog kamena.

Između stropa prostorije i visine krova mauzoleja nalazi se oko tri metra prostora, au ovom prostoru je pripremljeno mjesto za dvije grobnice: jedna se smatra mjestom vječnoga odmora Kira, a drugo sahranom. njegove supruge Kasandane, majke Cambyses.

Dvije grobnice mjeriti 2 1 metara × 1,95 0,95 jedan i drugi metara i povezani su između njih uskim hodnikom 1 metara dug i širok 35 cm.

Zgrada je nedavno obnovljena.

U periodu od Atabegs Fars (XIII sec.) Ravnici Morghab postigla veliki napredak i mauzolej je pretvorena u džamiju. Postoje neki natpisi koji se odnose na ovaj događaj koji će pokazati datum (Ramadan 612 [= januar 1216]) i naziv dell'Atabeg Sa'da dobro Zangi na nekim kamenje naći u nekoliko točaka.

udio