Hammam-E Vakil

Hammam Vakil

Hammam Vakil se nalazi u centru grada Shiraz, u blizini drugih zgrada iz Zanda (osamnaesti vek), kao što je bazar i Vakil džamija. Ovaj hamam je tada izgrađen po naređenju Karim Khan Zand.

Mali pristup hammamu, sa malim spuštanjem, vodi u ulazni predsoblje koji je niži od nivoa zemlje. Pored toga, ulaz u garderobu je sagrađen pod uglom. Ova arhitektonska struktura sprečava ulazak hladnoće u unutrašnjost i toplota izlazi iz hamama.

Obloga za hamam ima oblik redovnog osmougaonika, sa osam masivnih kamenih stubova koji podržavaju kupolani tavan u centralnom delu. Je caldarium Pod je prekriven nekim kamenje na dnu koje su građene neke uske i tanke koridore u kojima cirkuliše vruć zrak i paru koja zagrijati hamam podu. Cisterna se nalazi na južnoj strani kalidarijuma i voda se zagreva sa dva velika kotla.

Na obje strane ograde caldarium su izgrađena dva-Shah neshin i na dvije strane spremnika dva-Hakem neshin koji su zadržana hamam, odnosno do kraljevske porodice i lokalne guvernere. U centru svakog Hakem-neshina nalazi se mramorni bazen. Centralna kupola je ukrašena u skladu sa tehnikom krečnog slikarstva sa crtežima verskog i folklorističkog sadržaja.

udio
uncategorized