Muzej Maestro Sanati

Muzej Maestro Sanati

Muzej maestra sanata poznat pod nazivom Museo 13 Aban osnovan je 1946. godine u gradu Teheranu kao stalna izložba radova maestra Sanatija. Majstor Sanati stvorio je oko šest hiljada slika i više od hiljadu gipsanih, kamenih i brončanih statua koje prikazuju glavne naučne i književne ličnosti Irana, kao i slike različitih društvenih tipologija: u ovom su muzeju sačuvana mnoga djela . U zgradi se nalaze pozorište, stereoskopska soba, soba posvećena izložbi portreta i etnološki muzej.

udio