Alaedin toranj

Aladdin kula ili Aladouleh toranj

U Alaeddin Alā'douleh toranj ili kula je drevna zgrada perioda Ilkhanid u Seldžuka stilu koja datira iz kasnog VII veku Lunar Hedžire koja se nalazi u samom centru grada Varamin, sjeverno od džamije i krila Jām'e jugoistočno od glavnog trga ovog grada. Ova zgrada izgleda kao poklone grobova i ukop mjesto Alā'douleh Hassan, guverner Rey tog vremena.
Unutar zgrade bilo je cilindar bez ukrasa i unutarnji zidovi, nakon što je obrađen cigle, su obojene. Za vanjsku dekoracije ove kule koji čine: multilateralni-32 Stellar-cilindra i cilindrične sekcije kupole sa dvije granate, oni su koristili tirkiznim pločicama i cigle u obliku sunca.

U sobi ispod tornja nalazi se kripta sa dizajnom iranskog krsta koji se nalazi ispod nivoa zemlje. Izgradnja kula Aladedin ima epigraf iz koga je jasno da izgradnja tornja datira iz godine 1298-a.

Ova zgrada sa dva ulaza, na visini od 12 metara (glavni dio) i 54 metara (kupola), jedan je od najstarijih primjera Irana mauzolej kule stotinama godina pretrpio erozije i poslednjih godina je obnovljena i trenutno se smatra turističkom atrakcijom i privremenim mjestom za razne izložbe

udio
uncategorized