Azadi toranj i muzej

Azadi toranj i muzej

Meydan-e Azadi (Trg slobode) nalazi se u zapadnom dijelu Teherana, na početku autoputa Teheran-Karaj. U centru trga postavljena je moderna kula (Kula slobode), unutar kojeg se nalazi muzej. U njemu su izloženi predmeti prije rođenja Hrista i brojni radovi koji pripadaju Ahemenidskim, Partijanskim i Sasanovskim razdobljima. Tu su i nalazi iz islamskog doba, uključujući i neke keramičke predmete, brončane ploče, slike i tepihe.

udio
  • 1
    Udio