Arg-e Bam

Arg-e Bam

Arg-e Bam je najveći grad izgrađen u sirovim ciglama na svijetu koji ima oko 2200 godina. Ovaj lokalitet se nalazi iznad brda Azarin, sjeveroistočno od današnjeg grada Bam. Površina drevnog grada Arg-e Bam je oko 20 hektara. Oko tvrđave je postojao duboki jarak koji je kroz stoljeća branio ovaj urbani kompleks od vanjskih napada.

Među strukturama identificiranim u gradu Arg-e Bam nalazi se glavna galerija koja je u prošlosti bila a bazar, ostaci sasanskog hrama vatre, istorijska gimnazija 'zur khane', javna kupatila, štale, kasarne, zatvori i 'Palata četiri godišnja doba'. Zajednički stanovi su izgrađeni zajedno i povezani zajedno. U nekim privatnim kućama vidljivi su ostaci privatnih kupaonica. Staje su bile smještene u područjima odvojenima od kuća.
Neke kuće su imali dvije etaže i to pokazuje da je u jednoj od era prošlosti je došlo do povećanja broja stanovnika. U islamskom periodu su građene dvije džamije, pod nazivom petak džamija i džamija proroka Muhameda, a 'Hoseiniye' (zgrade za komemoraciju mučeništva Emam Hosein). U 'Palace of the Four Seasons' je imao tri etaže i bio je sjedište vlade, sve vladine naredbe i kazne su izdate od ovog prebivališta.

udio