Muzej Ebatane

Muzej Ebatane

nalazi se istočno od drevnog brda Ebatane i blizu poznate "Fossa dei Francesi". Stančić izloženi kameni artefakti, keramike i keramike, kosti i metal, i predislamskog doba pripadaju islamskom periodu. Među najvažnijim radovima nalazi u ovom muzeju mogu se navesti: neke osnove koloni Achaemenid palače, uključujući fragment nosi klinastim natpis iz vremena Artakserksa II, dva pečata kamena i stakla od predislamskog perioda, i glavu od keramičkog bikova iz vremena Ahemenida.

udio