Muzej Ecbatana

Muzej Ebatane

Nalazi se istočno od drevnog brda Ecbatana i blizu čuvene 'Fossa dei Francesi' u provinciji Hamadan. U ovom kompleksu su eksponati od kamena, terakota i keramike, kostiju i metala, koji pripadaju predislamskoj eri i islamskom periodu. Među najznačajnijim radovima sačuvanim u ovom muzeju možemo spomenuti: neke baze stupova Aheemenidskih palača, uključujući ulomak koji sadrži kinografski natpis iz doba Artaxerxesa II, dva kamena i staklena pečata iz predislamskog perioda, te glava keramičkog bika Ahemenidskog doba.

SEE ALSO

Hamadan -10

udio