Maranjab pustinja

Maranjab pustinja

Pustinja Maranjab nalazi se sjeverno od grada Ārān i Bidgol (Regija Esfahan). Prosječna visina ove pustinje nadmorske visine je približno 850 metara. Većina je prekrivena pješčanim dinama i bogata je vegetacijom.

Među životinjama prisutnima na ovom području možemo spomenuti vuka, šakala, hijenu, lisica od Ruppellija, mačka s pijeskom, varana, kameleon, razne vrste guštera, zmija, škorpion, jerebica golagrigija, orao, jastreb i gepar.

Pustinja Maranjāb dobila je ime po karavanserai (tvrđavi) koju je ovdje izgradio Shah Abbās Safavid i po svom slatkom vodu qanāt.

Među atrakcijama ove pustinje mogu se spomenuti slano jezero chāh Kange, karavanserai Maranjāb, vodnjak dastakan, rig-e boland (set pješčanih dina), planina Golnag, tvrđava Karshāhi, planina Yakhāb i Kamp Matin Ābād.

Ostale atrakcije ovog mjesta su vožnja kamilama, izleti s motociklima i terenski putevi.

udio
uncategorized