Zayande Rud

Rijeka Zayande Rud

Pravo Zayande najveća je rijeka na središnjem platou Irana. Njegov izvor, kružni bazen (oko 312 metara) poznat kao "Jananovo vrelo", nalazi se na padinama planine Zardkuh-e Bakhtiari (između Regija Esfahan i Lorestan). Staza ovog izvora teče prema istoku i nakon otprilike 18 km stiže do izvora Chehel Cheshme. Sjeverno od ovog područja (Faridan), dva izvora Khoresang i Kudang ulivaju se u rijeku Janane. Takođe i rijeka Zarrin-rud, koja potječe u podnožju planine Zardkuh južno od Chaharmahal, pridružuje se Zayande-rudu.

Basen Zayande Rud mjeri 41.500 km2 a maksimalni domet je 1,2 km3 godine (38 m3 u sekundi).

U eri Safavidska na ovoj su rijeci izgrađeni mostovi, od kojih su najpoznatiji most Zamankhan u regiji Chaharmahal Bakhtyari te mostovi Si-o-se Pol (Allahverdi Khan) i Khaju u regiji Esfahan. Najstariji most izgrađen na Zayande-roodu je most Shahrestan.

Zayande Rood je 118a prirodni rad upisan u listu naturalističkog nasleđa Irana.

udio
uncategorized