Gouged Citadel of Golpayegan

Gouged Citadel of Golpayegan

Izrečena citadela Golpayegan smještena je u istoimenom gradu u provinciji Golpayegān (regija Esfahān), a datira iz 400 godina prije. To je dvorac kvadratnog oblika, površine oko 5000 kvadratnih metara.

Ova građevina ima četiri simetrične kule s crvenim zidovima i visinom od 12 metara. Tvrđava Gouged u nekim dijelovima ima dvije etaže. Vanjska fasada kula prikazuje ukrasne slike dok struktura citadele ima proreze u visokim zidovima koji su se koristili u odbrambene svrhe.

Kaže se da su u prošlosti ove rupe bile okupljalište golubova koji su u prisustvu agresora koji stvaraju buku, upozoravali stanovnike citadele.

U citadeli Gouged takođe se nalazi izvorište u istočnom dijelu. Njegova struktura i arhitektura vrlo su slične onima karavanseraisa. U središtu ima otvoreni prostor, a oko njega su zgrade.

Drevna gradnja citadele Gouged od blata i opeke korištena je kao karavanserai za vrijeme predaha, dok su za vrijeme rata ili napada okupatori bili vojna tvrđava.

Trenutno se konstrukcija koristi kao tradicionalni hotel s tri zvjezdice.

udio
uncategorized