Bushehr
BUSHEHR
Region Bushehr, koji se nalazi na jugozapadu Irana, jedan je od najjužnijih područja zemlje. Sa svojim 625 km morske granice je regija koja ima najdužu granicu sa azurno vodama Perzijskog zaljeva. Glavni grad regije je lučki grad Bushehr i druge važne gradovi su: Ahram, Borazjan, Deyr, Deylam, Kangan, Gonaveh i Khormoj. Ovaj region ima dve geografske zone, jedan je ravno dok je drugi planinski. Više informacija

Bushehr atrakcije

udio
uncategorized